رویدادی های صبری

معاون دادگستری استان قم:

دستگاه‌ها ظرف 15 روز طرح عملیاتی خود را به دبیرخانه ستاد صبر بفرستند / تاکید بر ترویج فرهنگ صلح و بخشایش در برنامه برنامه چهارم توسعه قضایی

٢٨ آذر ١٣٩٦
دستگاه‌ها ظرف 15 روز طرح عملیاتی خود را به دبیرخانه ستاد صبر بفرستند / تاکید بر ترویج فرهنگ صلح و بخشایش در برنامه برنامه چهارم توسعه قضایی

در اهداف تبیین شده برای این ستاد عمدتا شاهد وظایف و فعالیت هایی هستیم که مجری آن تنها دستگاه قضایی نیست و بدون همکاری و هم افزایی و نقش آفرینی دستگاه های مرتبط قابل انجام نیست.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، در اولین جلسه ستاد صبر استان قم، جعفری معاون دادگستری این استان به تاکیدات قرآن کریم و حضرات معصومین(ع) بر لزوم توجه ویژه به ترویج فرهنگ گذشت و مدارا اشاره کرد و گفت: در جای جای کلام الهی و سیره حضرات معصومین رگه‌هایی از ترغیب به مدارا، بخشایش و صبر دیده می‌شود.

معاون دادگستری قم ضمن قدرانی از حضور مسئولان استانی تاکید کرد: این جلسه نباید صرفا به گفت و شنود صرف شود و ضروری‌‌است هر یک از دستگاه‌ها با امکان‌سنجی فعالیت‌ها و تعاملات با ستاد استانی ظرف مدت دو هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند تا با تدوین آئین نامه اجرائی یکپارچه بتوان گامی عملیاتی را محقق نمود.

جعفری عنوان داشت: در برنامه چهارم توسعه قضایی بر ایجاد فرهنگ صلح بخشش و رضایت تاکید شده است لذا می بایست برای تحقق این امر برنامه های عملیاتی تدوین شود. 

معاون دادگستری قم با اشاره به آئین نامه ارسالی از سوی ستاد ملی صبر اظهار داشت: در اهداف تبیین شده برای این ستاد عمدتا شاهد وظایف و فعالیت هایی هستیم که مجری آن تنها دستگاه قضایی نیست و بدون همکاری و هم افزایی و نقش آفرینی دستگاه های مرتبط قابل انجام نیست.

جعفری تاکید کرد: اگر فرهنگ قانون مداری نهادینه شود، زوایای مختلف حفظ شئون و معارف اجتماعی نیز به خودی خود اصلاح می شود. 

این مسئول قضایی ضمن تفکیک حوزه های فعالیتی هر یک از دستگاه های مرتبط درخواست کرد: برای دستیابی به اهداف تدوین شده ستاد ملی صبر در ترویج صلح بخشایش و رضایت، در گام اول هریک از نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه طی 15 روز (دوهفته) طرح های پیشنهادی خود را به دبیرخانه دائمی ستاد صبر استان ارسال نمایند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: انتظار می رود دو گونه طرح ارسال شود. ابتدا طرحی که جزء وظایف آن سازمان است و دوم طرحی که علاعده و فراوظیفه ای باشد.


نظر خود را ثبت کنید

comment