آخرین اخبار:

گزارش های صلح وسازش

با تلاش شورای حل اختلاف صورت گرفت؛

صلح و سازش دو طایفه پس از هشت سال خصومت در اهواز

٢٤ بهمن ١٣٩٥
صلح و سازش دو طایفه پس از هشت سال خصومت در اهواز

دو طایفه با وساطت و تلاش اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر اهواز پس از 8 سال کدورت و خصومت با هم مصالحه کردند.

دو طایفه سادات غرابات و بنی سعید در منطقه زرگان اهواز پس از هشت سال کدورت و خصومت باهم مصالحه کردند.


در سال 1387 درگیری و نزاع بین دو طایفه سادات غرابات و بنی سعید در منطقه زرگان اهواز صورت گرفت که در این درگیری یک نفر از طایفه سادات غرابات به قتل رسید.


با ارجاع پرونده درگیری این دو طایفه به شورای حل اختلاف ویژه عشایر اهواز برای حل و فصل، خوشبختانه با وساطت و تلاش اعضای این شورا در جلسه ی با حضور بزرگان طرفین،معتمیدن و ریش سفیدان آن منطقه، اولیای دم قاتل فرزندشان را از قصاص بخشیدند و این دو طایفه بعد از 8 سال  کدورتی که بین آنها صورت گرفته بود باهم مصالحه کردند.

منبع:میزان


نظر خود را ثبت کنید

comment