گزارش های صلح وسازش

بخشش هفت میلیارد ریالی شاکی و آزادی یکی از مهر جویان کانون اصلاح و تربیت

١٧ تير ١٤٠٢
بخشش هفت میلیارد ریالی شاکی و آزادی یکی از مهر جویان کانون اصلاح و تربیت

رییس کانون اصلاح و تربیت کرمان گفت:باتلاش بی وقفه شورای حل اختلاف کانون اصلاح و تربیت و اخذ رضایت شاکی، یکی از مهرجویان کانون اصلاح و تربیت آزاد شد.

محمد برشان افزود :شورای حل اختلاف کانون که متشکل از تیمی باتجربه می باشد،  با دعوت از شاکی برای اخذ رضایت، مبلغ دیه را با وساطت اعضا از ۷۰۰میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان  کاهش دادند .

وی ادامه داد:یکی از اهداف کانون اصلاح و تربیت  جدای از بحث اصلاحی تربیتی، پیگیری سریع پرونده قضایی و ورود به مبحث رضایت است که با پیگیری مجدانه  شورای حل اختلاف، شاکی مابقی دیه را برای رضای خدا بخشیدو مقدمات آزادی این مهرجو فراهم شد .


نظر خود را ثبت کنید

comment