رویدادی های صبری

خونی که پس از 5 سال با کمک شورای حل اختلاف اصفهان با گل سازش پاک شد

٢٧ آبان ١٣٩٨
خونی که پس از 5 سال با کمک شورای حل اختلاف اصفهان با گل سازش پاک شد

پرونده قتل عمد و رابطه نامشروع که از سال 93 در دادگاه کیفری تشکیل می شود، با رضایت اولیاءدم با صلح وسازش مختومه شد.

به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان اصفهان فردی که برای خرج خانواده علاوه بر کار در شرکت برخی روزها مسافرکشی می کرد، در یک روز عصر پاییزی در مسیر بازگشت به خانه مسافر سوارمی کند و مسافران در مسیر پیاده شده و فقط خانمی در اتومبیل باقی می ماند. 

این خانم از راننده می خواهد که او را تا درب خانه برساند و در مسیر شروع به صحبت با راننده مبنی برداشتن مشکل مالی می کند و از او تقاضای کمک مالی کرده و از او روی دلسوزی و خیرخواهی به خانم پولی را می دهد و بعد خانم از او تقاضا می کند که به دلیل اینکه این مسیر همیشگی من است در صورت امکان با هم در تماس باشیم و هر وقت خواستم با هم برویم.

براساس این گزارش دوستی و ارتباط تلفنی بین آنها برقرار می شود تا اینکه یک روز خانم از او تقاضای پول بیشتری می کند که با امتناع وی مواجه می شود اما خانم به او می گوید اگر به من پول ندهی موضوع ارتباط را به خانواده ات می گویم و آبرویت را می ریزم. بحث و دعوا بین آنها بالا می گیرد و او که مرد آبرومندی بوده و نمی خواسته خانوادش از این موضوع مطلع شوند، خانم را به اطراف شهر می برد و برای جلوگیری از آبروریزی اول او را خفه  می کند و بعد از ماشین به پایین پرت می کند.

پرونده قتل با عنوان قتل عمد و رابطه نامشروع که از سال 93 در دادگاه کیفری تشکیل می شود و اولیاء دم مقتول که 3 خواهر و دو برادر بودند؛ تقاضای قصاص می کنند تا اینکه با پادرمیانی و وساطت  شعبه 43 شورای حل اختلاف اصفهان پرونده با پیگیری های مکرر اعضاء و تشکیل جلسه های مختلف در منزل طرفین و تلفنی در نهایت پرونده بعداز کمتر از دو سال با صلح و سازش مختومه می گردد و مبلغی بابت امرار معاش فرزندان مقتول در اختیار آنان قرار می گیرد.


نظر خود را ثبت کنید

comment