رویدادی های صبری

صلح و سازش 535 پرونده شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه درشهرستان ارومیه

٠٢ مهر ١٣٩٧
صلح و سازش 535 پرونده شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه درشهرستان ارومیه

رئیس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی از صلح و سازش تعداد 535 فقره پرونده کیفری با میانجی گری اعضای شعب ویژه بیمه و تصادفات شورای حل اختلاف شهرستان ارومیه طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر از شورای حل اختلاف، هادی صمدی  با اعلام این خبر اضافه کرد : 71 درصد از پرونده های مختومه شده توسط شعب 49 و 54 ویژه بیمه و تصادفات شورای حل اختلاف شهرستان ارومیه طی این مدت با آشتی طرفین منتهی به صلح و سازش شده است.

وی در ادامه گفت : در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 799 فقره پرونده کیفری به شعب شعب ویژه بیمه و تصادفات شورای حل اختلاف شهرستان ارومیه ارجاع گردیده که با همت اعضای این شورا تعداد 755 فقره مختومه شده است.


رئیس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی ، با بیان اینکه عمدتاً پرونده هایی که در شعب ویژه تصادفات رانندگی شوراهای حل اختلاف مطرح می شود ، از دادسرای عمومی و انقلاب جهت صلح و سازش به شورا ارسال می شود اضافه کرد:  نتیجه رسیدگی به این پرونده ها در شورا یا سازش است یا عدم سازش و در صورت حصول سازش در خصوص دیات متعلقه به زیاندیده صورت جلسه ای باید تنظیم و این سازش به نحوی که انجام شده است باید اجرایی بشود و چنانچه حصول سازش میسر نگردید پرونده به مرجع مربوطه و صلاحیت دار جهت ادامه روند رسیدگی اعاده گردد.

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی در محاکم دادگستری ، دادسرا و حتی برخی شعب شورای حل اختلاف به دلیل برخی مواعد و مقررات قانونی طبیعی است اظهار داشت : اطاله دادرسی در پرونده های تصادفات جرحی مطرح در شورا ، به دلیل انجام معاینات پزشکی مجدد در مرکز پزشکی قانونی تا قطعیت یافتن نظریه مزبور تاحدودی قابل قبول و طبیعی است.


وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : پرونده های تصادفات رانندگی با توافق طرفین و پرداخت خسارت جانی در حق زیان دیده توسط شرکت بیمه ، در شورای حل اختلاف مختومه نمی شود بلکه پرونده از حیث رسیدگی به جنبه عمومی جرم مفتوح بوده و جهت رسیدگی باید به مرجع صلاحیتدار ارسال شود.

نظر خود را ثبت کنید

comment