آخرین اخبار:

رویدادی های صبری

رهایی از قصاص نفس به همت اعضای ستادملی صبر استان گیلان

٠٧ خرداد ١٤٠٣

شعبه ویژه مصالحه قصاص با تلاش و کوشش مستمر توانست رضایت اولیاء دم را جلب و محکوم به قصاص نفس را از چوبه دار نجات دهد.

در پرونده حاضر، قاتل پس از درگیری پیش آمده که به خاطر مشکلات مالی بوده برادر خود را به قتل می رساند. اولیاء دم شامل پدر و مادر و دو فرزند مقتول بودند.

دبیر شعبه ویژه قصاص پس از بررسی شرایط اولیاء دم، چندین بار اقدام به تماس تلفنی با اولیاء دم نمود تا بتواند آنها را راضی به شرکت در جلسه مصالحه نماید. 

نهایتا پس از چند ساعت انجام مذاکرات اعضاء شعبه با پدر و مادر مقتول و استعانت از آیات قرآنی و روایات و احادیث ائمه توانستند صورتجلسه سازشی تنظیم و از پدر و مادر مقتول رضایت بی قید و شرط آنها را اخذ نمایند.

پس از اتمام موفق مرحله اول، از آنجائیکه مقتول دارای دو فرزند (یک پسر و یک دختر) نیز بودند و در جلسه اول که در منزل پدر مقتول برگزار گردید حضور نداشتند، طی تماس تلفنی از آنها درخواست شد تا در جلسه مورخ 17/02/1403 که در مجتمع شورای حل اختلاف رشت برگزار گردید شرکت نمایند. پس از حضور ایشان در جلسه، اعضاء شعبه اقدام به انجام مذاکرات تخصصی جهت اخذ رضایت از آنان نمودند که در نهایت با اخذ رضایت، پرونده قصاص سازش و اولیاء دم با اخذ دیه از حق قصاص خود گذشت نمودند.

نظر خود را ثبت کنید

comment