آخرین اخبار:

رویدادی های صبری

بخشش محکوم به قصاص پس از 23 سال در استان خوزستان

٢٣ ارديبهشت ١٤٠٣

با تلاش و کوشش  اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف ، ستاد صبر دزفول، اولیاء دم از قصاص قاتل فرزند خود پس از 23 سال صرف نظر کردند و زندگی دوباره به او بخشیدند.


این پرونده که 23 سال پیش در دزفول رخ داده بود و منجر به ایجاد اختلافات شدید و نزاعی بین 2 طایفه ساکن استان لرستان شده و آرامش منطقه را سلب کرده که با ابراز ندامت و پشیمانی قاتل از بزه خود و همچنین درخواست مکرر خانواده قاتل از شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول جهت وساطت برای حل و فصل موضوع، با موافقت رئیس دادگستری این شهرستان، اعضای این شعبه به خرم آباد عازم و با هماهنگی صورت گرفته، چندین جلسه با بزرگان و ریش سفیدان اولیاء دم جهت اخذ رضایت و اقدامات اولیه انجام گرفت.

  تلاش های این عزیزان پس از مدتی نتیجه داد و اولیاء دم پس از 23 سال از قاتل فرزند خود گذشت کردند و زندگی دوباره به او بخشیدند و این پرونده منتهی به صلح و سازش شد.نظر خود را ثبت کنید

comment