اعضای کمپین صبر

امیرعلی صبر.....بخششش....تفکر
قاسم حیدری ببخشم چون زندگی بدون بخشش زیبا نیست .
فایزه ببخشم.
مهدی بهبودی صبور باشم...
ابوذر ببخشم تا ذخیره ای باشد برای بخششیدنم .من میبخشم شما نیز ببخش...
علیرضا مکوندی ببخشم
زبیر بابایی صبورباشم.
مهدی واحدی ببخشم.
هلیا همیشه ببخشم
حسین غنیمتی تا جایی که توان دارم ببخشم و صبر و حوصله رو سرلوحه ی کارم قر...
پیمان فقط برای رضای خدا ببخشم
محمدحسین #ببخشم
محسن صبر.گذشت.
نیکا ببخشم
امیر حسین حمیدی صبر را فاکتور عدم وجود مشکلات و جلوگیری از بوجود امدن مشکلی...
مهرداد هدایت پور ببخشم.
عباس اسدي همه جا و در هر حالتي خودم رو جاي طرف مقابل بذارم و در صورت ب...
میلاد ببخشم
محسن هنگام رانندگی صبور باشم...
مژگان محمد زمانی صبر کنم، زود عصبانی نشم، حرف بد نزنم.. قول میدم خوب بشم..
علی همیشه بخششم [ببخشم]
سید مرتضی عقیلی همیشه صبر کنم حتی وقتی که حق با منه
مهدی به همه احترام بزارم.
وحید هنربخش وقتایی که حق با من بود هم صبر به خرج بدم و متانت داشته باشم