آخرین اخبار:

ز از
محکوم به

اطلاعات محکومیت

  • شماره سریال 1603
  • نام ز
  • دین اسلام
  • مذهب شیعه
  • نژاد و قومیت ایرانی
  • جنسیت مرد
  • وضعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی بهزیستی
  • وضعیت تاهل متاهل

درباره ز و مشکلاتش:

وی متاهل و دارای سه فرزند محصل است. همسرش بیمار اعصاب و روان تحت پوشش بهزیستی می باشد. وی اقدام به ایجاد صندوق خانگی کرده که در این راستا بدهکار شده است. ایشان دارای وضعیت اقتصادی ضعیف است و شاکیان نیز ضعیف هستند.

مبلغ مانده تا آزادی: (تومان)
/ /
0
تعداد کمک ها: 59 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 5,531,520 تومان

نظر خود را ثبت کنید

comment